BİNA GÜÇLENDİRME - YAPI GÜÇLENDİRME - DEPREM GÜÇLENDİRMESİ

NEDEN GÜÇLENDİRME YAPILMALIDIR ?

Yapıların mevcut dayanım değerleri güvenli bölgede kalmak için gerekli değerlerin altında kaldığı için güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Dayanım Değerleri Nelere Göre Belirleniyor ?

Binanın mevcut projesi kişilerin kendilerinde yoksa müteahhitte ondada yoksa belediyelerden temin edilebilir hiç bir şekilde bulunamıyorsa yapının taşıyıcı sistemi yerinde incelenir ve yapının mevcut taşıyıcı sistem projesi çıkarılarak gerekli dayanım değerleri belirlenir.

Güçlendirme projesi nasıl ve kim tarafından çıkarılır ?

Güçlendirme projesi İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. İnşaat mühendisleri mevcut yapının taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında statik açıdan çözer ve güvenli değerlere ulaşması için gerekli çalışmaları yapar bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan proje uygulanır bunun adı güçlendirme projesidir.

Binamız Eski Yapı, Güçlendirme Yapılması Gerektiğini Nasıl Anlarız ?

Yapılar için güçlendirme çalışmalarının gerekli olup olmadığını yapılacak laboratuvar çalışmaları ve onların statik açıdan yorumlayacak inşaat mühendislerinin raporları doğrultusunda karar verilir buna YAPI DAYANIM RAPORU denir. Bu raporun sonucuna göre binanızın güçlendirme yapılmasının gerekli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Kolon Güçlendirmesi

ÇELİK MANTO

  • Süneklik artırılabilir
  • Kolonun eksenel yük kapasitesi artırılabilir.

 

BETONARME MANTO

  • Düşey yük kapasitesi artar
  • Moment kapasitesi artar
  • Kesme kapasitesi artar
  • Süneklik artar

kolon güçlendirmek

"Sadece Farklı Değil, Benzersiz."   Temelinde "Güven" Var.